Vücudun çeşitli organları üzerinde, tedavi amacı ile, elle, ya da birtakım özel araçlarla yapılan ovma, bastırma, yoğurma gibi hareketlere «masaj» denir. Daha çok, inme tedavisinde, vücudun fazla yağlarını eritmede, organlara biçim vermede bu usule başvurulur.
Masajda uygulanan hareketlerin başlıcaları şunlardır:
Ovma : Vücudun bir bölgesi parmakların, avucun hareketleriyle sıkıştırılarak ovulur.
Bastırma : Parmakları sırtın bir organı üzerine bastırarak yapılır.
Yoğurma : Masaj yapılacak organlar avuçların içine, alınarak, yumuşak bir maddeyi yoğurur gibi sıkıştırma hareketidir.
Vurma : Ellerin kenarlariyle, devamlı, düzenli olarak, organlar üzerine, acıtmıyacak şekilde vurulur.
Ezme : Masaj yapılacak yerlerin yumuşak kısımları, parmakların, avucun baskısı altında ezilir.
Masaj yapan elin, aletlerin deri üzerinde kolayca kayması, bu hareketlerin deriyi zedelememesi için, «talk tozu», vazelin gibi kaygan, yağlı maddeler sürülür.
Masajdan, tıpta, çeşitli alanlarda fayda sağlanır. Bu hareketler sayesinde deride, kaslarda, kasları tutan bağlarda, kemiklerde, eklemlerde kan dolaşımı hızlandırılır, böylece organın yeteri kadar kan alması sağlanır; bir hastalıktan, ya da başka bîr sebepten dolayı ufalmış, küçük kalmış kaslar gelişip normal şeklini alır; sinirler kuvvetlenir; ağrılar geçirilir; oynak yerlerin tutuklukları, sertlikleri, kasıntıları giderilir. İnme (felç) geçtikten sonra zayıf düşen kaslar, sinirler de masajla kuvvetlendirilir. Devamlı bir şekilde masaj yapılan inmeli kasların zamanla eski kuvvetini kazandığı çok görülmüştür Mide, barsak bozuklukları da, o bölgelerdeki kaslar üzerinden yapılan masajlarla düzeltilebilir.
Yalnız, bazı hastalıklar vardır ki organların hareket ettirilmesi fayda değil, zarar verir; bu gibi durumlarda masaj yapılmamalıdır. Onun için, masaj yapılması gereken halleri, zamanını, şeklini hekimin belirtmesi gerekir.